fönster

Fönster genom tiderna

Fönster genom tiderna

Man kanske inte alltid tänker på dem, men fönstren tillför till hela husets karaktär såväl utifrån som inifrån. Tyvärr är fönstren ganska utsatta vid både renoveringar och energiförbättrande åtgärder. Alltför ofta byts mycket gamla välfungerande fönster ut mot moderna fönster som inte är anpassade efter vare sig husets fasad eller stil. 

 

Hus från olika tidsepoker har fönster i olika stil. Det estetiska värdet av fönstren ska aldrig underskattas och man bör i möjligaste mån försöka renovera och behålla befintliga fönster eller åtminstone försöka återskapa deras utseende med nya.

 

 

Äldre fönster av hög kvalité

 

Förr använde man det allra bästa virket till just fönstren. Den allra bästa biten satte man i understycket som får utstå mest väta. Dessa fönster kan vara över hundra år gamla och fortfarande fungera bra. I dessa fall är det knappast en fråga om att byta ut fönstren mot nya. Då handlar det snarare om att renovera och bevara befintliga fönster. 

 

Ju mer man kan bevara av fönstrets originaldelar desto bättre. Ofta kan fönstren se väldigt nedgångna ut men en duktig byggnadsvårdare kan renovera fönstret till ett skick som ser alldeles nytt ut. Underhåll av fönsterbågarna kan man med fördel sköta själv. Det är egentligen inte särskilt svårt, däremot ganska tidskrävande.

 

Moderna hus– moderna fönster

 

De äldre fönstren sitter allt som oftast fortfarande kvar i sina originalhus, andra går ibland att hitta på loppisar. Men när det kommer till nybyggda hus är det knappast frågan om att leta begagnade fönster. Moderna så kallade passivhus eller lågenergihus har ofta passivfönster. Dessa fönster kan vara tillverkade av aluminium eller pvc och har ett lågt u-värde, det vill säga en hög isoleringsförmåga. 

 

Moderna fönster hittar man till exempel hos Thermofönster i Bålsta. Där kan man kika på olika typer av moderna fönster och även få hjälp med att välja och installera fönster i sitt hus.