Altandörr

Kolla in din altandörr - innan tjuven gör det!

Kolla in din altandörr - innan tjuven gör det!

Det har varit en varm sommar. Dörrar och fönster har stått öppna, vinden har svalkat och vi har njutit av de långa ljusa kvällarna. Väl vetandes att deras tid så snabbt är förbi och att mörkret snart är här igen.

Mörka höstkvällar, inbrottstjuvarnas högsäsong.

 Redan på sensommaren är det dags att tända ljusen och stänga om sig igen. Mysigt, men plötsligt blir det också väldigt tydligt vilka som är hemma och vilka som inte är det. Tjuven har koll och i skydd av mörkret kan han arbeta ostört. Enligt Brottsförebyggande rådet så är bostäder med fönster på bottenplan eller altandörrar mer utsatta för inbrott. 

Inte speciellt förvånande. Särskilt altandörren verkar vara en öm punkt. Den är ofta extra utsatt på baksidan av huset, omgärdad av buskar och träd. 

Gör det svårt för tjuven! 

Vad kan du då göra för att försvåra för tjuven att ta sig in genom din altandörr?

Tänk på följande tre punkter:

  • Det är bra om låset har ett så kallat haklås. Då sitter dörren ”fast” i karmen när den är stängd och låst. Se gärna till att den har det.
  • Gångjärnen ska vara solida och gärna ha en så kallad bakre säkring. Precis som med haklås gör detta så att dörren sitter fast i karmen när den är låst, så även om tjuven sågar av gångjärnen utvändigt så går det ändå inte att lyfta av dörren från karmen. 
  • Glaspartiet ska vara svårt att ta sig igenom. Värt att tänka på när det gäller en säker altandörr är därför hur infästningen av glaset är gjord och hur enkelt eller svårt det är att ta bort listen som håller glaset på plats.

Tjuvarna vill jobba snabbt. Så gör det svårt för dom. Gör det krångligt att ta sig in. Det kommer att löna sig. Inte för tjuven, utan för dig!