Akustikmätningar

Missljud och välljud

Missljud och välljud

Dagens samhälle är högljutt – så högljutt att många vant sig vid det. Både behagliga och obehagliga ljud har ofta en hög volym och akustiken i ett rum påverkar också hur vi upplever ljuden. En del människor lider av ljudkänslighet och för dem kan den ljudrika miljön vara tämligen uttröttande. 

 

Ibland är folk inte ens medvetna om att ljudmiljön de befinner sig i är skadlig. Detta kan i sin tur få negativa konsekvenser för deras hörsel – antingen omgående eller över tid. På arbetsplatsen är det synnerligen viktigt att man som arbetstagare har en god ljudmiljö. Om ljudmiljön är skadlig har man rätt till hörselskydd.

 

 

Buller- och bångmätning

 

För att kontrollera ljudmiljön kan man göra så kallade akustikmätningar och ljudmätningar. Buller kan behöva mätas på många ställen. Ibland kan det behöva göras trafikbullerutredningar för att säkerställa att bullret ligger inom ramen för vad som fastställts vara en godtagbar ljudvolym. 

 

Det finns många instrument man kan använda sig av för att mäta buller. Exempelvis finns bullerdosimetern, som kan mäta personlig bullerexponering i arbetsmiljö. Instrumentet kopplas till en mobilapp eller en dator, dit informationen om en genomförd mätning laddas för att kunna analyseras. Det finns många företag som på uppdrag av andra företag eller privatpersoner utför akustikmätningar.

 

Den skånska akustiken

 

Så hur gör de som vill komma i kontakt med ett företag som utför akustikmätningar i Skåne? Det enklaste sättet är förstås att googla ”Akustikmätningar i Skåne”. Då kommer det upp ett par företag man kan kontakta. Ett av dessa företag är Jupiter Akustik, som bland annat ägnar sig åt uppmätning av luftljuds- och stegljudsisolering samt efterklangsmätning, vilka klassas som akustikmätningar. De gör också diverse andra ljudmätningar, till exempel mätning av ljud inom fastigheter eller externa buller. I det senare fallet kan de till exempel använda sig av en sådan bullerdosimeter som nämnts ovan.