elektriker

El är nödvändigt

El är nödvändigt

Elektricitet driver idag det mesta av allt som finns i hemmet och på företag. Det gör att en elfirma i stockholm, och på andra orter, alltid har mycket att göra med såväl smått som stort. Företag och industrier som är beroende av en fungerande elektricitet har ofta egna elektriker som finns på plats dygnet runt, och de har därför fått titeln industrielektriker, vilket ofta innebär en blandning mellan lågspänning och högspänning.

 

Vad man kan göra hemma

Ett elavbrott kan ställa till med mycket skada och därför använder exempelvis vården reservaggregat, som har dieseldrift, vid ett elavbrott och tills elen kommer tillbaka. Men om man inte har ett reservaggregat så kan skadorna snabbt bli stora och mycket dyra, även privat. Är det kallt ute så blir ett hus snabbt nerkylt och skador på hus och inredning kan bli kostsamma. Dessutom tinar det som finns i frysen snabbt utan nedkylning och det kan bli en katastrof för någon med fylld frys. Att ha ett telefonnummer lätt tillgängligt till en elektriker, eller flera, är en mycket god idé som kan komma väl till pass vid ett avbrott som endast gäller den egna bostaden.

 

 

Viktigt att veta

Högspänning är direkt livsfarligt och därför ska all hantering ske av en certifierad högspänningselektriker. Men även låg spänning kan vara mycket farlig för såväl personer som byggnad och allt däri. En trasig ledning kan göra delar strömförande, och byggnader brinner ner varje år på grund av elfel i fastigheten. Om man är privatperson är det därför förbjudet att installera elektricitet utan att en certifierad elektriker godkänt och gjort den sista påkopplingen. Ett barn som sticker in något i elkontakten eller feldragen el som gör exempelvis diskbänken strömförande, är något som innebär livsfara. Elektricitet kan alltså både skada och till och med döda, speciellt unga, äldre, och folk med svagt hjärta.